Organisatie zorgverlening

Beter Thuis Wonen Thuiszorg werkt zonder wachtlijsten en lidmaatschappen. Door een zo beperkt mogelijk aantal zorgverleners per keer bij onze cliënten langs te sturen werken wij zeer efficiënt. Elke regio en ieder team wordt aangestuurd door een Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV’er) die tevens als centraal communicatiepunt fungeert tussen cliënt en zorgverlener.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage in de zorg houdt in dat de client een deel van de gemaakte zorgkosten zelf moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de basisverzekering. De eigen bijdrage telt niet voor het eigen risico. Dit komt nog bovenop de eigen bijdrage. Bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u uw eigen bijdrage berekenen.