Ontstaan

Beter Thuis Wonen Thuiszorg is opgericht in 2006 en is een volwaardig AWBZ erkende thuiszorgorganisatie. Daarnaast is de zorgorganisatie HKZ gecertificeerd. Beter Thuis Wonen Thuiszorg is actief in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Beter Thuis Wonen Thuiszorg richt zich op de ketenzorg en ketenzorg projecten. Wij zijn in de wijken en dorpen vooral terug te vinden in gezondheidscentra en seniorenlocaties. Beter Thuis Wonen Thuiszorg biedt AWBZ (verzorging, verpleging & begeleiding) gefinancierde zorg, diensten WMO (huishoudelijke zorg en thuisbegeleiding) en particuliere zorg (PGB).

Ondanks de groei van de organisatie zijn wij in staat om vast te houden aan ons principe om in kleine teams zorg te verlenen. Kleine teams met vaste aanspreekpunten voor cliënten en verwijzers (bijvoorbeeld WMO loket, huisartsen en ziekenhuizen).