Leveringsvoorwaarden

Beter Thuis Wonen Thuiszorg is een jonge thuiszorgorganisatie met veel ervaring. Wij zijn AWBZ erkend sinds 1 april 2006 en werken conform de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Daarnaast is Beter Thuis Wonen Thuiszorg een OVDB erkend leerbedrijf.

Beter Thuis Wonen Thuiszorg levert aan cliënten zorg die zowel gefinancierd is vanuit de zorg verzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Persoonsgebonden budget, de wet langdurige zorg of door cliënt zelf.

U kunt hier onze algemene leveringsvoorwaarden vinden. Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van Actiz en BTN januari 2014.